Ladda ned färdiga annonser PDF och övrigt butiksmaterial

Här hittar du aktuellt kampanjmaterial och mallar för lokal annonsering i dagspress. Kampanjmaterial skickas ut till dig som ÅF innan kampanjstart. För frågor kontakta orderbad 0512-576 70. Här hittar du även en förteckning på butiksmaterial som finns tillgängligt för dig som ÅF. Kontakta orderbad för beställning 0512-576 70. Vi påminner om att all annonsering med material från Vedum Kök & Bad AB ska vara godkänt av distriktsansvarig säljare innan införande. Korrektur från aktuell tidning ska alltid begäras in för att undvika felaktigheter och missförstånd. Tänk på att läsbarheten är anpassad efter annonsens verkliga storlek. Vid önskemål om mindre annonser måste textstorleken anpassas därefter. Vid frågor kontakta din distriktsansvarige säljare. 
PDF = Dokument i PDF format (Adobe Acrobat Reader)

Google Drive länk för nedladdning av 6 min BILDSPEL BAD 2014 (video VOB eller M2V format)