Hållbara samarbeten

Vedum har tagit ett helhetsgrepp över sitt hållbarhetsarbete i alla led även externa samarbeten. Vedum är bl.a. samarbetspartner i forskningsprojektet HSB Living Lab med syftet att utveckla framtidens hållbara boende. 

 

Filer