De viktiga samarbetena

För att bedriva en hållbar verksamhet och bidra till en mer hållbar framtid måste vi samarbeta med andra. Vi är ömsesidigt beroende av kunder, leverantörer, medarbetare och myndigheter och har en ständig dialog och ett nära samarbete med dessa. 

Kunder

Vårt hållbarhetsarbete skapar värde för våra kunder. Det handlar om att ha förståelse för kundens situation och snabbt fånga upp förändringar, behov och önskemål från marknaden, samt säkerställa att vi lever upp till lagkrav. Hög kvalitet och stort ansvarstagande i allt från produkter till affärsrelationer är vår prioritet. 

Leverantörer

För att vara framgångsrika i vårt hållbarhetsarbete utvecklar vi nära och långsiktiga relationer med utvalda och ansvarsfulla leverantörer. Vi arbetar intensivt med leverantörsbedömningar, uppföljningar, dialog och kunskapsutbyte. 

Medarbetare

Vi attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller engagerade och kunniga medarbetare som vill utveckla företaget och sig själva genom ständigt lärande. Tillit, öppenhet och dialog är vår väg till ett hållbart medarbetar- och ledarskap. 

Myndigheter

Vi för ett löpande samtal med relevanta myndigheter för att leva upp till eller överträffa aktuella lagkrav. På det sättet hjälper vi också våra byggprojektkunder att klara av de allt hårdare myndighetskraven på hållbarhetsområdet och byggbranschens egna ambitiösa miljöbedömningssystem.   

 

Några av våra hållbarhetssamarbeten: 

HSB Living Lab

En världsunik arena på Chalmersområdet i Göteborg där nya sätt att bygga och forma framtidens boende skapas.

Trä- och Möbelföretagen (TMF)

Mötesplatser för att öka takten i hållbara innovationer och industriell utveckling.  

Circular kitchen

Projekt som syftar till att utveckla tvärvetenskaplig kunskap för ett mer klimatsmart och cirkulärt kök.

Vara kommuns Näringslivsråd 

Konkret utvecklingsarbete i vår hemkommun.