Hållbart ansvar

Våra löften

Miljö

  • Vi ska bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan och resursanvändning. 
  • Vi ska öppet redovisa vårt miljöarbete och se till att våra krav är kända hos medarbetare, samarbetspartners, allmänheten och myndigheter. 
  • Vi ska genom ett effektivt miljöarbete och ständiga förbättringar ta vårt ansvar gentemot samhället och framtida generationer. 

Socialt

  • Vi ska vara öppna med vår värdegrund och ha långa, djupa och tillitsfulla relationer med medarbetare, leverantörer och kunder.
  • Vi ska ha attrahera, rekrytera, utveckla och behålla engagerade och kunniga medarbetare som vill utveckla företaget och sig själva genom ständigt lärande.
  • Vi ska vara engagerade i lokalsamhället, exempelvis genom att vi anlitar en mängd lokala företag och entreprenörer samt stöd till föreningslivet och samarbete med skolor.

Ekonomiskt

  • Vi ska driva företaget på ett sätt som möjliggör en långsiktigt god och trygg ekonomi.
  • Vi ska återinvestera vinster i kapacitetsökande, kvalitetshöjande och miljöförbättrande åtgärder.
  • Vi ska växa organiskt och fortsätta att vara ett självständigt, familjeägt bolag.

Svanenmärkning

I dagsläget har Vedum Svanenmärkt alla köksstommar, laminatbänkskivor i prisgrupp A och B, luckorna Linda ek och valnöt, Liv ek och ask, Elsa vit, Alva och badrumsserien Basic. Det innebär att de klarat Svanens erkänt hårda krav vad gäller bland annat ingående material, tillverkningsprocesser och produktens livslängd. Vedums mål är att fortsätta Svanenmärka flera delar av sortimentet. Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Miljömärkning Sverige driver arbetet i Sverige på regeringens uppdrag. Miljömärkning Sverige AB ansvarar också för EU:s officiella miljömärke EU-Blomman. Verksamheten är oberoende och drivs utan bransch- eller vinstintresse. Läs mer på www.svanen.se

MIljölogos.jpg