Intervju

Hallå, Ola Lindberg, Vedums produktionschef.

Det var din farfar Viktor som startade Vedum 1919. Vad tror du han skulle säga om han kunde se dagens Vedum? 

- Jag är säker på att han skulle vara mycket nöjd och stolt över vad vi skapat. Lite skulle han också känna igen sig, tror jag. Han tillverkade ju också kök så han skulle veta ungefär vad som gäller. Men sedan skulle han förstås häpna när han såg våra maskinella resurser. Det skulle vara roligt att visa dem för honom.

 Om man ser tillbaka på Vedums historia – vad tycker du har varit typiskt Vedum? 

- Det är bland annat att vi utvecklas på ett stabilt och tryggt sätt, att våra kärnvärden är något som vi verkligen lever med varje dag och att vi alltid haft en stark vilja att utvecklas och komma på nya smarta lösningar. Sedan är förstås förankringen i samhället något som ger oss en särprägel. Ett exempel är de stora investeringar vi gjort i idrottshallen i Vedum. Företaget känner ansvar mot byn, och våra anställda känner både ansvar och stolthet när de tänker på företaget. Det ger oss styrka och är en stor konkurrensfördel, inte minst när det gäller att rekrytera personal.

Påverkar Vedums historia verksamheten i dag? 

- Det är jag helt övertygad om att den gör. Det finns en kultur här som skapats under många år. Det handlar både om att vi samlat på oss kunskap som gör att alla anställda kan göra ett bra jobb och om en vilja att ta ansvar för sin del av verksamheten. Förre vd:n Lars Efraimsson hade ett uttryck som han upprepade nästan dagligen: ”Kompletta leveranser i rätt tid – det är vad vi ska ägna oss åt”. Det är en inställning som präglat oss i snart ett sekel. Så det är klart att historien är viktig för att veta vad man ska göra i dag och i framtiden.