Vedums löften om miljön

  1. Vi ska bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan och resursanvändning. 

  2. Vi ska öppet redovisa vårt miljöarbete och se till att våra krav är kända hos medarbetare, samarbetspartners, allmänheten och myndigheter. 

  3. Vi ska genom ett effektivt miljöarbete och ständiga förbättringar ta vårt ansvar gentemot samhället och framtida generationer. 

Miljöpolicy

Miljöhänsyn är en självklar del och skall beaktas i vårt miljöarbete, som samtliga medarbetare skall känna till och ta ansvar för. Våra erfarenheter, ökade miljömedvetande och krav från miljölagstiftning och myndigheter ligger till grund för detta.
Vi arbetar för att minska användandet av miljöbelastande råvaror och söker resurssnåla tillverkningsmetoder i vår omtanke om en låg miljöpåverkan. Vårt miljöarbete skall hållas i en öppen dialog med kunder, leverantörer, myndigheter, anställda och allmänhet. Genom ett målmedvetet miljöarbete med ständiga förbättringar vill vi ta vårt ansvar gentemot samhället och framtida generationer.