Hur vi arbetar

Vedums arbetssätt är engagerat och professionellt

Vår filosofi bygger på långsiktighet, trygghet och ständiga förbättringar. Vårt mål är att vara det självklara valet och den bästa samarbetspartnern på valda marknader.

Människor som väljer Vedum

Professionella och privata kunder som delar våra värderingar om hållbar design, funktion och kvalitet. De är ansvarstagande och fattar långsiktigt kloka beslut. De kan och vill göra personliga och trygga val.

Vi arbetar i tre affärsområden

Vår marknadsföring och försäljning drivs organisatoriskt i tre affärsområden. Uppdelningen är gjord utifrån hur vår marknad ser ut och de behov våra kunder har.

Affärsområde byggprojekt – Flerbostadshus, villor och gruppbebyggelse.

  • Byggprojekt arbetar direkt mot byggföretag i Sverige. Till exempel Peab, JM, HSB, Riksbyggen, Hökerum Bygg, Besqab, Bifa, Småa och ett flertal andra.

  • Affärsområdets kunder köper inredning till kök, badrum och tvättstugor till sin produktion av flerbostadshus, villor och gruppbebyggelse.

  • Affärsområdet Byggprojekt står för cirka 55 procent av Vedums omsättning.

Affärsområde konsument & husfabriker – Konsumenter, husfabriker och lokala byggföretag

  • Affärsområdet ansvarar för våra  sex egna utställningar – i Vedum, Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala och Linköping. Här sker vår försäljning till konsumenter och lokala byggföretag.

  • Vi har också avtal med husfabriker som tillverkar småhus, till exempel Eksjöhus, Götenehus, OBOS-gruppen (Smålandsvillan & Myresjöhus), Mjöbäcksvillan, Vårgårdahus och ett flertal andra. I våra utställningar hjälper vi deras kunder att välja inredning till kök, badrum, förvaring och tvättstuga mm.

  •  Affärsområdet konsument & husfabriker står för cirka 35 procent av Vedums omsättning.

Affärsområde återförsäljare bad – Utvalda nordiska återförsäljare

  • Vi säljer våra badrumsinredningar och utvalda tvättstugeinredningar till konsumenter via 400 utvalda återförsäljare i Sverige och Norge.

  • Återförsäljarna är främst fackhandel (bland andra fackkedjorna Comfort och Bad & Värme), kakelbutiker och specialbutiker.

  • Affärsområdet återförsäljare bad står för cirka 10 procent av Vedums omsättning.