Vedums hållbarhetsarbete

Vedums hållbarhetsarbete genomsyrar hela företaget och utgår från en enkel tanke: vi ska göra livet bättre för människor i dag, utan att äventyra livet för morgondagens generationer. 

Samtidigt är vi medvetna om att det är ett komplext område med såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska utmaningar. Det kommer alltid finnas saker att ifrågasätta, utveckla och förbättra. Det kommer alltid nya idéer, lösningar och innovationer. Vi måste alltid komma vidare. 

Det kan vi förstås inte göra på egen hand, eftersom vi är en del av ett sammanhang – lokalt här i Vedum, nationellt och globalt. Därför vill vi verka i en öppen dialog med kunder, leverantörer, myndigheter, anställda och allmänhet. Vi är på väg mot en hållbar framtid. Välkommen att vara med!
 

Vedums vd Magnus Efraimsson om hållbarhet:

Att vi och många andra fokuserar på hållbarhet nu är förstås ingen slump. Bostadsbristen kräver att vi bygger nya bostäder snabbt, samtidigt som vi måste bygga klokt. Det slår mig att det också är en bra beskrivning av Vedums utveckling: vi växer snabbt och ansvarsfullt på samma gång. Eller med andra ord: hållbart.

När jag blev vd för 18 år sedan omsatte vi runt 200 miljoner kronor. År 2018 omsatte vi cirka 775 miljoner kronor. Vårt mål är att växa organiskt varje år. Vi vill göra det under kontrollerade former, så att vi kan ha balans mellan ökad försäljning och produktion och samtidigt behålla fortsatt hög leveransprecision. Vi tar marknadsandelar och har växt snabbare än branschen i övrigt, fortsätter att göra investeringar och utvecklar både våra tjänster och våra produkter. Men mitt i denna kontinuerliga utveckling och tillväxt ska vi även ha fokus på att vår verksamhet är hållbar. Det är en utmaning, men jag är övertygad om att företag inte bara måste och kan arbeta hållbart, utan att det också är en allt viktigare framgångsfaktor. Utöver miljömässiga och sociala fördelar har hållbarhet en stor kommersiell potential.

Magnus sign genomskinlig.png

Magnus Efraimsson
Vd Vedum Kök och Bad AB

Ladda ner och läs mer i vår Hållbarhetsredovisning.

Vedum_hallbarhetsredovisning_2017_omslagsbild.jpg

kvalitetslogotyper.png