Vad gäller beträffande elbestämmelser i badrum och var hittar jag fakta och mått för utgång för elinstallationer?

För att du ska kunna planera ditt badrum är det bra att känna till lite av grunddragen i de regler och rekommendationer som finns för våtutrymmen, se nedan. När det gäller installationer av el måste du alltid anlita en behörig elektriker.

Filer