Vilken öppningsvinkel har luckan på ett spegelskåp?

Öppningsvinkeln är 128 grader. (ovanvy)

 

spegelskåp128gr

F3-spskp-+.png