Gå til innhold

Bærekraftig produksjon

Vedums viktigste

Hjertet i virksomheten vår er produksjonsanlegget vårt i Vedum i Sverige - der vi har holdt til i over 100 år. Bærekraftig produksjon er en viktig del av det bærekraftige sortimentet. Nedenfor finner du noen eksempler på hva vi mener med bærekraftig produksjon.

Optimalisering og eliminering

 • Vi skaper produkter med en bærekraftig overflate, dvs. optimalisering av overflatebehandlingsprosesser, samarbeid med malingsleverandører, samarbeid med leverandører av renseutstyr, tester med alternative metoder osv. uten at det går på bekostning av våre høye kvalitetsstandarder.
 • Vi bruker kun farger som ikke inneholder kadmium eller bly, og som består av pigmenter som ikke er skadelige for miljøet.
 • Produksjonsrelaterte lim og overflatebehandlingskjemikalier kontrolleres i Vedums interne kjemikaliesystem EcoOnline og mot frivillige vurderingssystemer som BASTA, Sunda Hus og Byggvarubedömningen.
 • Vi renser utslippene av løsemidler fra overflatebehandlingsavdelingen vår til ca. 95 prosent ved hjelp av katalytisk forbrenning. Dette regnes som den best mulige teknologien.
 • Vi arbeider for å eliminere eller minimere utslipp til vann. Under normale forhold genererer virksomheten vår ikke noe prosessvann. Rengjøringsvannet samles opp i tanker og sendes til destruksjon som farlig avfall. Regnvann fra anleggets harde overflater renner gjennom en overvannsdam som vi har anlagt på industriområdet.

Avfallssmart og elsmart

 • I mange år har vi produsert briketter av treavfallet som oppstår, noe som genererer ca. 5000 MWh varme årlig. Omtrent halvparten av denne varmen brukes til å varme opp våre egne lokaler. Overskuddet fra varmesentralen selges som fjernvarme til kommunen, som bruker varmen til å varme opp Vedums skole, aldershjem, idrettshall og boliger.
 • Vi investerer kontinuerlig i effektivisering av produksjonen, for eksempel formatsager for å minimere avfallet, automatiske sprøyter med malingsgjenvinning, energieffektivisering og støyreduserende tiltak.
 • Strømmen vi kjøper inn til virksomheten, er merket med Bra miljøvalg, det vil si strøm fra fornybare kilder.
 • I vår virksomhet er alle gaffeltrucker elektriske.
 • Vi er tilknyttet El-kretsen, som tilbyr alle kunder og husholdninger et innsamlings- og gjenvinningssystem for utrangert elektronikk.

Gjennomtenkt pakking og transport

 • Vårt palloptimaliseringssystem bidrar til optimal plassering av skapene på pallene og gjør at vi alltid kan pakke lastebilene våre maksimalt. På denne måten reduserer vi antall transporter.
 • En stor del av Vedums transport er fossilfri. Gjennom et samarbeid med logistikkselskapet Sandahls Vårgårda skjer Vedums direkteleveranser av kjøkkeninnredninger med lastebiler drevet av RME, HVO eller LBG (lokalprodusert biogass).
 • I 2022 har vi introdusert en ny strekkfilm for innpakning av paller. Denne strekkfilmen kan strekkes mer, noe som reduserer plastforbruket. Vi har også begynt å sortere brukt emballasjetape av plast for gjenvinning til ny emballasjetape.
 • Vi er tilknyttet FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) slik at emballasjen vår blir tatt hånd om og gjenvunnet.

Bærekraftsrapportering

I bærekraftsrapporten vår kan du lese mer om Vedums viktigste problemstillinger og lære mer om bærekraftsarbeidet vårt.