Gå til innhold

Vedums viktigste

Et bærekraftig produktsortiment, bærekraftige medarbeidere og en ansvarlig, bærekraftig virksomhet er våre viktigste bærekraftsområder. Her er de viktigste bærekraftspørsmålene vi jobber med hver dag.

For oss har bærekraftspørsmål alltid vært en naturlig del av virksomheten vår. Vedums viktigste danner grunnlaget for hva vi måler, overvåker og rapporterer om i bærekraftrapporten vår, og danner grunnlaget for hva vi faktisk gjør for å bidra til en bærekraftig utvikling. 

Bærekraftig utvalg

Vårt arbeid med et bærekraftig sortiment er knyttet til hele verdikjeden - fra design og produktutvikling, råvarer og produksjon, til bruk, gjenbruk, resirkulering og avfall. Vedums mål er å øke ressurseffektiviteten og de sirkulære kretsløpene, fase ut miljø- og helseskadelige stoffer og redusere vår klimapåvirkning.

Bærekraftig produksjon

Hjertet i virksomheten vår er produksjonen i Vedum - her har vi vært i over 100 år. Bærekraftig produksjon er en viktig del av det bærekraftige sortimentet.

Bærekraftige medarbeidere

For oss i Vedum er det ikke bare viktig at alle medarbeiderne våre har gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø, men også at de føler seg sett og involvert i organisasjonen.

Ansvarlig og bærekraftig virksomhet

Vedum tar økonomisk ansvar ved å drive virksomheten på en måte som sikrer en langsiktig god og trygg økonomi. Ved alltid å tenke lenger frem i tid muliggjør vi investeringer i medarbeidere samt kapasitetsøkende, kvalitetsforbedrende og miljøforbedrende tiltak.

Bærekraftsrapportering

I bærekraftsrapporten vår kan du lese mer om Vedums viktigste problemstillinger og lære mer om bærekraftsarbeidet vårt.