Gå til innhold

Bærekraftige medarbeidere

Vedums viktigste

For oss i Vedum er det ikke bare viktig at alle våre medarbeidere har gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø, vi ønsker også at alle ansatte skal føle seg sett og involvert i organisasjonen. Dette oppnår vi blant annet gjennom følgende initiativer.

Vedumkännedom

I Vedum mener vi at det er like viktig for alle ansatte å kjenne historien vår som å vite hvor vi er på vei. Derfor inviterer vi alltid alle nyansatte til en todagers Vedumkännedom, der de får en omvisning på fabrikken og lærer mer om vår filosofi, vårt varemerke og våre ulike forretningsområder.

Bærekraftig lederskap

Vi tror at et engasjert, inkluderende og tydelig lederskap skaper gode forutsetninger for bærekraftige medarbeidere. Vi tror på mangfold, korte beslutningsveier og tid til tverrfaglige møter: Enkle organisasjonsformer skaper de rette forutsetningene for at hver enkelt medarbeider kan jobbe under eget ansvar.

Vedums gullklubb

Gullklubben er vår betegnelse for alle medarbeidere som har vært ansatt i mer enn ti år, og disse medarbeiderne utgjør 39 prosent av Vedums samlede arbeidsstyrke. Vi ser dette som et bevis på at vi konsekvent etterlever verdiene våre og at vi alltid jobber langsiktig. 

Gullklubben har i dag rundt 180 medarbeidere med en gjennomsnittlig ansettelsestid på over 20 år.

Likestilling mellom kjønnene

Vedum tror på mangfold og har lenge arbeidet strategisk med likestilling. Vår ledergruppe består av 58 prosent kvinner og 42 prosent menn, og den totale kvinneandelen i virksomheten ligger på rundt 41 prosent, noe som er et høyt tall sammenlignet med nasjonal statistikk. 

Et godt arbeidsmiljø

Nedenfor følger noen av de tiltakene vi ser som naturlige deler av Vedums arbeid for et godt arbeidsmiljø.

  • Arbeidsmiljøpolitikk og systematisk arbeidsmiljøarbeid.
  • Helsetillegg og bedriftshelsetjeneste.
  • Regelmessige helsefremmende undersøkelser.
  • Arbeidsklær og vernesko.
  • Hjertestarter og førstehjelpere på alle arbeidsplasser.

Bærekraftsrapportering

I bærekraftsrapporten vår kan du lese mer om Vedums viktigste problemstillinger og lære mer om bærekraftsarbeidet vårt.